Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Θαύμα Αγίου Λουκά του Ιατρού: «Έγώ εδώ μένω, μου αρέσει πολύ εδώ…»

π.Νεκταρίου Αντωνοπούλου 
«Ταχύς εις βοήθειαν»
Μετά τή γέννηση τού δεύτερου παιδιού μας. τό 2003 παρου­σίασα κάποιες αλλοιώσεις στή μήτρα, οί όποιες ανησύχησαν τό γιατρό μου. Χρειάστηκε τότε νά γίνει μιά μικρή επέμβαση, ώστε νά αφαιρεθούν αυτές οί αλλοιώσεις. “Ετσι κι έγινε. Μετά τήν επέμβαση χρειάστηκε νά γίνει βιοψία, τά αποτελέσματα της όποιας θά έπαιρναν κάποιες μέρες γιά νά βγουν. Οι γονείς μας κι εμείς είχαμε φοβηθεί πολύ.
Στό σπίτι μας είχαμε ένα ρίνισμα από τήν καρδιά του αγίου Λουκά. Τήν ημέρα πού έγινε ή επέμβαση, ήλθε στό σπίτι ή πεθερά μου, ή οποία δεν ήξερε ότι είχαμε αυτή τήν ευλογία τού αγίου Λουκά. Μας είπε τότε ότι είδε ένα παράξενο όνειρο, πού δέν μπορούσε νά εξηγήσει. Μας είπε ότι είχε έλθει στό σπίτι μας καί είδε νά βγαίνει από τό δωμάτιο μας ένας ψηλός ξανθωπός γιατρός, πού έμοιαζε σάν ξένος. Τού είπε νά καθίσει καί τόν ρώτησε μέ αγωνία:
-Γιατρέ μου, τί συμβαίνει μέ τήν Κ.; Τί έχει; Εκείνος απάντησε:
-Δέν έχει τίποτα. Θά γίνει καλά. Τόν ξαναρώτησε:
-Γιατρέ μου, πώς μπήκατε μέσα; Ποιος σας άνοιξε; Καί αυτός απάντησε:
Έγώ εδώ μένω. Μου αρέσει πολύ εδώ.
Είχαμε μέ τόν σύζυγο μου πολύ προσευχηθεί στον άγιο Λουκά καί συγκλονίστηκα όταν άκουσα ολ’ αυτά. Μίλησα στην πεθερά μου γιά τόν Άγιο καί γιά τήν ευλογία πού είχαμε μέσα στό σπίτι μας… Διάβαζα τό­τε καί τό βιβλίο μέ τό βίο τού Αγίου Λουκά. Όταν τό τελείωνα βγήκαν τά αποτελέσματα της βιοψίας, πού ήταν αρνητικά.
Ευχαριστώ τόν άγιο Λουκά γιά τήν θαυμαστή του επέμβαση».
Κ.Λ.. Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου