Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ)


(ἀπό τοῦ 1958)
Πανηγυρίζει: 15 Αὐγούστου.


Ροντήρη καί Ἀρτεμισίου.
Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα.
Τηλ.: 210-9680.397, Fax: 210-9681.578.
Τηλ. Βοηθητικῶν χώρων:
Νέο ἀρχονταρίκι: 210-8943.527.
Παλαιό ἀρχονταρίκι: 210-8944.321.

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός. Πρεσβ. Νικόλαος Ἀγόρης,
Ψάλτες: Νικόλαος Πρώϊος, Τρύφων Τσάτσαρος.
Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος. Μέλη: Κων/νος Ράπτης, Ἀθηνά Πλακίτση, Ἄγγελος Κουτσομιχάλης, Ἀντωνία Θωμοπούλου.
Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος (πρόεδρος), Ἑλένη Κατσώνη, Βασιλικῆ Χατζῆ, Ἀθηνά Πλακίτση, Παναγιώτα Κουτσομιχάλη.
Κατηχητές, -τριες: Γεώργ. Ἀλεβιζόπουλος, Βασιλ. Ἀλεβιζοπούλου, ¶νδρέας Ἀλεβιζόπουλος, Ἰωάννης, Ἀλεβιζόπουλος, Μαρ. Δημητριάδου, Παναγ. Κουτσομιχάλη, Ἄγγ. Κουτσομιχάλης, Σαράν. Μητρόπουλος, Θεαν. Τσακάλου, Βασ. Κασίμης, Εὐθ. Χατζῆς, Χρυσ. Λαζάρου, Ἀμαλία Παππᾶ, Βασ. Χατζῆ, Στέφανος Τσίμπης, Σμαρ. Χανιαδάκη, Ἄννα Τσάπατου, Ἰωάννα Ροδιᾶ, Ἄννα Ροδιᾶ, Κυριακή Μαργέλου, Κορνηλία Καραγιαννίδη, Στεφ. Καραγιαννίδη, Ἠλίας Χατζηνικολάου.
Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: α) Ἐργαστήρια: 1. Χρυσοκεντητικῆς καί Παραδοσιακῆς Τέχνης, 2. Ἁγιογραφίας, 3. Παραδοσιακοί Χοροί, 4. Λογοτεχνικό Καφενεῖο, 5. Οἰκιακῆς Οἰκονομίας, 6. Βιβλιοδεσίας. β) Τμήματα: 1. Ἐκδόσεως τοῦ ἑβδομαδιαίου Κατηχητικοῦ περιοδικοῦ «Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ», 2. Ἰταλικῶν, 3. Γαλλικῶν, 4. Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. γ) Ἀθλητικές Ὁμάδες: 1. Καλαθοσφαιρίσεως «ΡΩΜΗΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (Ὁμάδες ἀνδρῶν, νέων, ἐφήβων, παίδων, γυναικῶν, νεανίδων, κορασίδων, πανκορασίδων). 2. Ποδοσφαίρου «ΡΩΜΗΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», «ΣΑΛΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (Ὁμάδες ἀνδρῶν, νέων, ἐφήβων, παίδων, γυναικῶν, νεανίδων, κορασίδων, πανκορασίδων). 3. Πετοσφαιρίσεως «ΡΩΜΗΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», (Ὁμάδες ἀνδρῶν, νέων, ἐφήβων, παίδων, γυναικῶν, νεανίδων, κορασίδων, πανκορασίδων). 4. Στίβου «ΡΩΜΗΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», (Ὁμάδες ἀνδρῶν, νέων, ἐφήβων, παίδων, γυναικῶν, νεανίδων, κορασίδων, πανκορασίδων). δ) Ὁμιλίες: 1. Ἐνηλίκων, 2. Φοιτητῶν. ε) Κοινωνική μέριμνα: 1. Οἴκων Εὐγηρίας καί Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς περιοχῆς. 2. Διανομή εἰδῶν διατροφῆς, ῥουχισμοῦ καί φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ στούς ἔχοντας ἀνάγκη.
Παρεκκλήσια: Ἁγίου Γεωργίου, Εἰσοδίων Θεοτόκου, Ἁγίου Παντελεήμονος ( Ἰδιωτικά).


Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα:

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας ἐκτίσθη τό ἔτος 1929. Ἡ περιοχή ἀνῆκε σέ οἰκοδομικό συνεταιρισμό τῶν Δικηγόρων τῆς περιοχῆς. Ὁ οἰκοδομικός συνεταιρισμός παρεχώρησε τό οἰκόπεδο, χωρίς τίτλους, γιά τήν ἀνέργεση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἀρχική μορφή τοῦ Ναοῦ ἦταν μονόκλιτη βασιλική. Ἡ ἐπέκταση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό ἔτος 1993. Ἡ νέα μορφή τοῦ ναοῦ εἶναι τρίκλιτη Βασιλική μέ τρεῖς τρούλους καί Νάρθηκα. Ὁ Ἱερός Ναός λειτούργησε μέχρι τό ἔτος 1958 ὥς παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ πλέον Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας. Ἐνορία ἔγινε στίς 5.11.1958 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189).

 Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:
Ἀπό Ἀθήνα: (ὁδός Ἀκαδημίας) Α2 καί Ε2
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1 καί Ε1
Ἀπό Γλυφάδα: 140

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου