Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλήθεια καί ἡ εἰρήνη


Ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια, δέν εἶναι ἀληθινή ἀγάπη καί δέν ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή εἰρήνη.
«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» καί ὁ Ἴδιος μᾶς εἶπε: «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια». Ὀ λόγος τοῦ Θεοῦ, πάλι, μᾶς λέγει ὅτι «Χριστός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν».

Ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια, δέν εἶναι ἀγάπη καί δέν φέρνει ποτέ εἰρήνη. Ὁ Χριστός πού εἶναι ἡ Εἰρήνη, ὁ Ἴδιος μᾶς εἶπε ὅτι εἶναι καί ἡ Ἀλήθεια καθώς καί ἡ Ἀγάπη. Ὅποιος ἀρνεῖται ἤ ἀποκρύπτει τήν ἀλήθεια, ἐκπίπτει καί ἀπό τήν ἀληθινή εἰρήνη καί ἀπό τήν ἀληθινή ἀγάπη.

Ὅταν στά παιδιά δέν τούς λέμε τήν ἀλήθεια γιά τόν Χριστό, γιά τήν σωτηρία, γιά τήν ἁμαρτία, γιά τόν διάβολο, γιά τήν αἰώνια κόλαση, τότε δέν τά ἀγαπᾶμε ἀληθινά. Τότε, δέν τά ὁδηγοῦμε στήν ἀληθινή εἰρήνη, ἀλλά σέ ἕνα διαρκές ἄγχος, σέ μία συνεχή ταραχή, πού εἶναι δαιμονική ἐνέργεια.
Τότε, ὅλη ἡ οἰκογένεια δέν εἰρηνεύει καί δέν εἶναι ἐργαστήριο ἁγιότητος καί σωτηρίας, ἀλλά ἐργαστήριο ἀπωλείας.

Ὅταν στόν ἄλλον, ἐνῶ γνωρίζουμε τήν σωτήρια ἀλήθεια, δέν τοῦ τήν ἀποκαλύπτουμε, τότε δέν τόν ἀγαπᾶμε. Διότι τοῦ στεροῦμε τήν θεραπεία, τήν εἰρήνη, τήν σωτηρία.

Γιά παράδειγμα, πολλοί, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπός τους πεθαίνει, δέν τοῦ τό λένε, δέν φροντίζουν νά τόν προετοιμάσουν μέ τήν ἱερά Ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Εὐχαριστία..., «γιά νά μήν τρομάξει», ὅπως ἰσχυρίζονται.
Προτιμοῦν νά πεθάνει ἀνεξομολόγητος καί ἀκοινώνητος, γεμάτος τρόμο... Μάλιστα, ὅλο αὐτό τό θεωροῦν ἐκδήλωση ἀγάπης. Τόν ἀφήνουν ἀβοήθητο νά τόν πάρει ὁ «ἔξω ἀπό δῶ», νά τόν πάει στήν κόλαση κατευθείαν..., «γιά νά μήν τρομάξει». Μά, τότε εἶναι πού θά τρομάξει καί μάλιστα αἰώνια...Ἐνῶ ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς ἡρεμίας, τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς.

Ἄς παρακαλοῦμε τόν Ἀρχηγόν τῆς Εἰρήνης, τόν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί τόν Ἄναρχον Πατέρα καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, νά εἶναι πάντα μέσα μας καθώς καί στίς οἰκογένειές μας, ἔτσι,ὥστε νά περάσουμε τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς μας «ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ». Ἄς κάνουμε καί ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ὥστε νά εὐαρεστοῦμε τόν Κύριο, πού εἶναι «ἡ Εἰρήνη ἡμῶν».

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου